Kroppsminne och dissociation

Det är ytterst sällan det skett de senaste tiden, att jag upplevt kroppsminne som lett till dissociation eller ett dissociativt tillstånd. Men det senaste har detta skett ett flertalet gånger i olika grad. Efter den senaste veckans incidenter samt givande samtal med C (min psykolog) har några av de sista bitarna börjat falla på plats.
 
Sen ett tag tillbaka har jag levt ensam, utan partner. För mig är det fortfarande vid 26 års ålder en främmande sits. Sammanlagt har jag inte varit singel i mer än 12 månader sedan jag fyllde 16. 1 år av 10, och inte sammanhängande. Jag har länge vetat orsaken till det men aldrig riktigt tagit i det. För det har bara varit så det va: Utan DIG inget MIG. Genom att befinna mig i en relation har jag kunnat se mig själv igenom min partner. På så vis kunnat definiera den person jag är, trots min ostabila självbild. Mitt JAG har blivit mer konstant och mindre trasigt i förhållande till någon annan. Ytterligare en anledning till att vara i ett förhållande var för mig bekräftelsen. Att få känna att jag duger och att någon vill ha mig.
 
Jag vill dock understryka att detta inte innebär att alla relationer jag varit i har per automatik varit destruktiva eller utan kärlek från min sida. Men många gånger har ångesten över ensamheten lett till felsteg och destruktiva situationer med killar som aldrig riktigt brydde sig om vem jag var. Bara att jag ville göra vad de än ville. Det blev en flykt ifrån mig själv, en lösning som fungerade i stunden men falerade i längden. 
 
I och med att jag nu egentligen är själv på riktigt för första gången har jag hamnat i dessa situationer igen. Idag är jag en helt annan person än för 8 år sedan. Jag har andra verktyg och insikter och tänker inte längre på mig själv på samma nedvärderande sätt. Men kroppen minns, och reagerar även utan min tillåtelse. För jag har inte haft möjligheten att "omprogrammera" mig själv i de situationerna. Men nu är det dags, första steget är att bli medveten om vad som sker, därefter kan man börja göra något åt det. Så vad är det då som sker?
 
Först kanske jag borde förklara kort vad jag menar med kroppsminne. Det handlar om att kroppen reagerar på en situation och känslan kommer före tanken, istället för att tex få ångest av en tanke osv, vilket är vanligast. Kroppsminnet är ett försvar som finns till för att skydda dig ifrån de känslor som blev för starka för att hantera i den situation som "kroppen minns" (självklart minns inte kroppen i sig utan det är i själva verket rörelser, beröring etc. som är kopplat till vissa minnen).
 
Åter till vad som sker. Jag hamnar i en situation där jag befinner mig ensam bland folk eller med en främmande kille. Idag, till skillnad ifrån tidigare, har jag trevligt tills den där situationen inträffar. Det kan vara olika men är oftast en blick eller en beröring. Kroppen förnimmer tidigare situationer och jag grips av panik. Men nästan innan jag ens hunnit urskilja paniken och får en möjlighet att lyssna till den, reagerar kroppen instinktivt genom dissociation (för er som inte vet vad det innebär förklarar jag det tydligare här). Graden av den har dock varierat i de olika situationerna. Men det var länge sedan jag upplevde minnesförlust pga just detta. Alkohol fanns med i bilden, vilket självfallet inte är något som gynnar känslovärlden när den ter sig negativ. Men viktigt att tänka på är också att den inte orsakar vad som händer, enbart förstärker. Jag skulle alltså säga att alkoholen var en bidragande orsak till att jag dissocierade och fick minnesluckor, men inte orsaken till det. Just detta är dock svårt att förklara, för många tänker att det enbart beror på för mycket alkohol. Men jag har tidigare drabbats av detta utan att ha varit påverkad av alkohol, så jag vet skillnaden när det gäller mig.
 
I de flesta fall märks det inte utåt sett, mer än att jag eventuellt beter mig extremt åt det ena eller andra hållet, ofta väldigt utmanande och yvigt. För i den stunden går jag in i en personlighet där jag inte är värd något alls och ingen, enligt mig, egentligen ser något mer värde i mig än det faktiskt kroppsliga. 
 
En stund eller några timmar senare avtar dissociationen och jag möts av en känslovåg. Barriären är nere och ofta sker det när jag kommit ifrån situationen, hemma i min ensamhet. Jag "vaknar upp", samma natt, ensam och rädd över vad som faktiskt skett. När jag förstått vart jag befinner mig letar jag ofta igenom min kropp för att se så jag inte har nya sår. Lyckligtvis har jag varit hel. Men känslan av att inte veta, mer än att jag inte varit mig själv är värre än någon bakisångest. Vetskapen om att ingen förstår. Men att få "försvara" sitt beteende, som endast är en symptom av den problematik jag genomlevt, är tyvärr inget ovanligt. Att bli anklagad för att vara manipulativ och utåtagerande är många gånger vardag för någon med Borderline. Att få höra saker och stå tillsvars för sådant du inte minns att du gjort, för att du stängde av och försvann där ifrån. För att det var precis så jag hanterade den där kvällen för flera år sedan i parken; genom att inte "vara där" när det hände. Att behöva förklara det är svårt.
 
Men denna insikt, för även om jag vetat om det har jag aldrig tidigare riktigt förstått, kommer göra det möjligt för mig att börja "programmera om" mina reaktioner. Hur man gör har jag inte riktigt klart för mig än. Men jag vet att det, som allt annat när man ska bearbeta något, handlar om medvetande och medvetna beslut. Innan jag hamnar där nästa gång ska jag besluta hur jag vill agera, besluta huruvida jag behöver flera shots för att fly det som komma skall (vilket självfallet är ett "nej").
 
Jag vill börja om och lära Johanna 10, 15 och 20 år att hon är bra som hon är. Att hon har rätt att säga nej och att ingen annan människa någonsin igen ska ha rätt till hennes kropp utan hennes tillåtelse. Den har alltid varit hennes att behålla. Du behöver inte bekräftelse ifrån någon annan... 
...för jag kommer alltid att älska dig.